Mời anh về Lệ Thủy quê em

Dòng Kiến Giang trong xanh nước biếc

Vang nhịp hò khoan ngược xuôi Mũi Viết

Văn Võ song toàn – Võ Đại tướng lừng danh

Anh hãy về xứ Lệ đi anh

Thẳng cánh cò bay cánh đồng hai vụ

Gió lộng Đại Phong mãi còn ghi nhớ

Em gánh mùa về duyên đôi má bồ quân

Anh hãy về xứ Lệ đi anh

Phá Hạc Hải mênh mông sóng nước

Con tôm rì rào lung linh trăng biếc

Con cá quẫy đuôi lấp lánh rạng đông

Anh có về xứ Lệ em không

Con gái vùng chiêm thật thà dịu mến

Đêm trăng lên đôi bờ hò hẹn

Bên nhịp cầu nối những bờ vui

Anh hãy về xứ lệ anh ơi

Cho Kiến Giang xanh xanh màu dải lụa

Cho câu hò dạt dào thương nhớ

Cho duyên chúng mình thắm mãi tình quê