/
.
(Kỷ niệm ngày Hội du lịch văn hóa chợ nổi Cái Răng)
Quê hương là chợ trên sông
“Ai đi đến đó lòng không muốn về”
Xuồng ghe cây trái bề bề
Sào treo lủng lẳng ê hề trên cao
Quê hương chợ nổi lao xao
Tiếng rao í ới tiếng chào có duyên
Anh ơi hãy bước lên thuyền
Hạ Châu dâu ngọt Phong Điền quê em
Quê hương sông nước bình yên
Phù sa nước nổi lúc lên lúc ròng
Quê hương nồi bún cua đồng
Mỗi ngày mẹ bán bềnh bồng trên ghe
Quê hương chiếc nón mẹ che
Hai mùa mưa nắng tóc se sợi màu
Gian truân nhưng chẳng âu sầu
Thương hồ rày đó mai đâu quen rồi
Quê hương một thoáng bồi hồi
Dẫu mai xa cách nhớ hoài chợ sông
 Cần Thơ, 09/7/2017