Gió chuyển mùa xao xác
Lá nghiêng bay góc trời
Vầng trăng buồn ở lại
Tiễn Thu sầu chơi vơi

Sương giăng qua tay ngóng
Thơm từng ngón hoa đan
Đếm Đông về khe khẽ
Mấy mùa yêu nồng nàn?

Tuyết rơi bờ vai nhớ
Lưu luyến lòng rưng rưng
Cho em từng hơi thở
Ấm áp Đông lạnh lùng

Lung linh màu tuyết trắng
Chuông trầm nhịp thánh ca
Thắm xanh bao ước mộng…
Hương tình ngát nở hoa.

Nhật Quang