Xuân về ở ngõ

Áo thắm màu cây

Tung tăng trời mây

Hỏi đàn én nhỏ

Én bao nhiêu tuổi?

Én vẽ trời xanh

Hai vòng tròn nối

Én đố bạn chơi

Hỏi én bao tuổi?

Mùa xuân hỏi nhỏ

Bạn nào chơi xuân

Mau mặc áo mới

Đào Mai Huệ Cúc…

Thì thầm nho nhỏ

Chị mặc áo gì?

Em hỏi mùa Xuân

Chị bao nhiêu tuổi

Chị cười xanh ngát

Ve vẽ mây trời

Chị Đào   2 tuổi

Chị Cúc   0 tuổi

Chị Mai   1 tuổi

Chị Xuân 9 tuổi

Em cười ha hả

Chị nhỏ hơn em!

Mùa xuân năm Kỷ Hợi

Lì xì bỏ nuôi heo

Năm sau xuân Canh Tý

Xẻ heo mua áo Tết:

Mua mẹ chiếc khăn hoa

Mua cha chiếc áo cà

Tặng ông đôi kính trắng

Tặng bà chiếc quạt nang

Mùa hè bà quạt mát

Ru em ngủ say nồng.