CÕI VÔ MINH

Lên chùa tìm cõi vô minh

Tìm nơi Phật dạy chúng sinh làm người.

Cây đời nở búp xanh tươi

“Kết ấn Phổ Lễ” nụ cười chứa chan.

Cầu cho Quốc thái, dân an

Hướng tâm lên cõi niết bàn, NAM MÔ.

Già Lam, Chân Tễ vi vô

Thành tâm tất ứng, cây khô nẩy mầm.

Vào miền cực lạc tịnh tâm

Dâng tam thế phật khói trầm bồng lai.

Linh thiêng tam bảo đền đài

Quốc gia hưng thịnh, tương lai thái bình.

Vào chùa nương chốn vô minh

Ta đi tìm lại chính mình ta ơi !

PHẬT SỐNG

                        (Kính tặng mẹ tuổi 101)

Mẹ ngồi niệm phật bóng chùa

Không không sắc sắc bốn mùa đi qua.

Mẹ hiền như khúc dân ca

Gian lao đời mẹ, mặn mà đời con.

Thanh xuân của mẹ héo mòn

Chiến chinh, giặc dã nuôi con chờ chồng.

Mẹ làm ấm lại mùa đông

Đói no hái ngọn gió đồng nuôi nhau!

Tay người xoa dịu nỗi đau

Mẹ là Phật sống nhiệm màu trong ta./.