Trời Sài Gòn nắng bình yên

Ta về Hà Nội bạn hiền tiễn chân

Dòng người xuôi ngược phong trần

Nắng như chật lối những lần chia tay

Còn vương lại chút men say

Nắng gom kỷ niệm chiều nay nhớ người

Sài Gòn ơi, bạn thân ơi

Giúp ta giữ lại mảnh trời nắng vương

Mưa rơi như trút giận đường

Nắng quang phố chật bạn thường hay đi

Gió ơi xin hãy thầm thì

Bụi bay thật nhẹ mắt mi nắng nhoà

Nắng chiều hắt bóng bạn ta

Tiếng tàu bay gọi sân ga giật mình

Sài Gòn nắng đậm nghĩa tình

Tiếng lòng bạn nói dáng hình khoan thai

Ta về đây dưới sương mai

Hà Thành chớm lạnh thở dài trong đêm

Sương rơi trắng cả bên thềm

Nhớ Sài Gòn nắng ấm êm bạn hiền.