Ngày mai trời có nắng không
Hay là cũng vẫn bềnh bồng mây bay?
Thôi thì cứ biết hôm nay
Sống cho trọn vẹn để ngày hôm sau
Nắng oi khỏi tiếc mưa rào
Cô đơn khỏi nhớ xôn xao tình nồng
Đời còn bao tuổi mà mong
Hèn sang cũng chỉ một lần này thôi.
05/07/2017
/