Ta về một thoáng thu mưa

Người đi ngang cửa gió lùa hắt hiu

Sao người có vẻ đăm chiêu?

Phải chăng muốn nói đôi điều với ta

Bao người lại, bao người qua

Bao nhiêu người bạn, nhiều là người dưng

Chia vui sẻ ngọt đã từng

Mấy ai thấu hiểu lưng chừng nỗi đau

Cuộc đời vẫn lắm u sầu

Mua vui vạn nẻo, khổ đau riêng mình

Bao giả dối, bao chân tình?

Cho qua tất cả lặng thinh cõi lòng

Tháng ngày xưa cũ còn không?

Cho ta về với tình nồng thuở xưa

Chờ người một thoáng thu mưa

Người đi ngang cửa thuở chưa mặn nồng

Trần Hoan