Hái dùm
đoá phù dung của ngày hôm qua
bây chừ còn rộ
tạ tháng năm
dỗ bước ai, trần ai lạc định
dỗ quên mưa hờn, nắng dỗi
mùa mùa… lơ đãng qua
cứ đến rồi đi như gió
còn gì dỗ mắt cho cay.
Nhặt giúp
chiếc lá bàng đầu đông năm trước
bây chừ còn sắc non xanh
gói muộn phiền
trả lại
ai của bến thanh xuân ngày xưa hứa rồi thành nợ
từng phiến trên sông
dập duyềnh khúc nhớ.
Tìm chưa
em của ngày tóc mây, mắt huyền, dáng ngọc
bây chừ còn ủ tay thơm
vuốt hàng mi
dõi bóng ngày ướt sượt
vén ngày
mây rụng tràn tim.
Gom thêm
sắc mây từng mùa qua không ai ngắm
nhuộm tràn sóng mắt chiều nay
xoa lòng tay lạnh vắng
hỏi đoá tâm tư rơi phía nào
mà dáng núi cứ xanh xa?

-Hải Điểu-