Nhặt cánh hoa rơi chợt thấy buồn
Bao ngày rực rỡ rồi chợt buông
Những giọt xa xăm cơn nước lạ
Là giây phút cuối cành rời xa
 
Tháng ngày chờ tàn bên lá lạ
Bọ ruồi kiến chuột đạp tời ta
Nắng xuyên mưa úng chờ khô héo
Hoà vào đất mẹ chờ lại hoa./.