Sóng dạt, xô đời, nghiệt ngã

Nổi trôi, hai mặt đồng tiền

Đắm đuối, vòng tay buông thả

Thao lao, mưa đổ ngoài hiên

                    *

Cuốn quýt, chợ chiều bến cá

Nhòe mưa, dáng nhỏ liêu xiêu

Nặng nợ ân tình như đã …

Vắng thuyền, bến cũng buồn hiu

                   *

Biển động, thuyền câu “chạy lựa”

Mịt mù, sóng bủa ngàn khơi

Lặng lẽ bếp chiều đỏ lữa

Nhớ gì ? quên tiếng cơm sôi

                   *

Khơi lộng, thuyền không về bến

Giông chiều, khói bếp nồng cay

Nước cạn, phơi cồn lơ đểnh

Cơm chiều, rớt đũa cầm tay

                   *

Hạt mưa, vỡ trên ngọn sóng

Tan chiều ảo vọng đường khơi

Nổi nhớ, theo chiều gió lộng

Mênh mông, đằm thắm dặm đời.

                               VIII/2015

          Lê Thanh Hùng