Qua đèo Cả
Mây chập chờn bạc trắng
Núi đá Bia
Truyền cổ tích bao đời
Đá cũng hóa nên tự hào kiêu hãnh
Hoa trắng rồi thay áo lụa em tôi

Mùa cốm ngọt
Thu cùng em dạo phố
Bóng Hồ Gươm
Chừ dáng Huế bồi hồi
Con tàu suốt ai có về chưa nở
Xa tiếng đàn câu vọng cổ chơi vơi
Đất nước đã định hình từ đó
Thuở Lạng Sơn
Về đất Mũi xa xôi
Hãy đi suốt những kỳ quan để rõ
Đất nước ta
Từ gươm giáo thành người
Mỗi nẻo đường
Trên khắp miền Tổ quốc
Ở nơi nào cũng thấy đẹp em ơi  !
Càng yêu lắm
Những hình hài có thật
Núi sông kia là đất nước tuyệt vời .
          Liên  Phương ( Tiền Giang )