Rừng hãy khẽ, lá đừng hoan ca nữa
Định mệnh tôi ai mới khắc lên cây?
Ngày neo gió buổi sớm mai tiền kiếp.
Bình yên chờ số phận gọi tên mình.

Cơn mưa nhỏ xuống môi hôn
Từ bi đắp lá sắc không tôi nằm.
Nhựa cây huyết lệ đôi hàng tương tư.
Chiếc bóng tủi in vết hằn khắc khổ

Những con đường cái nhỏ chạy quanh
Người về như lá thuở
Rừng mới vội hỏi cây:
Có cái chết nào êm đến thế? 

Hồn cỏ biếc ngủ say trong lá mục
Vinh nhục một đời ta trãi đủ rồi
Em còn lưu luyến tuổi xuân thì
Anh tiếc những mùa hoa mắc cỡ.

Đã mệt lắm rồi tôi xin từ tạ
Những con sông nhỏ chạy quanh.
Nhớ nghe em đời nhiều ngã rẽ

Lựa chọn và trả giá:
Bằng máu và bằng hoa
Tình yêu hay đau khổ?
Từng giọt long lanh rơi

In sâu nơi đáy mắt
Gương lược giấu hồ thu.
Mắt cong bay đường gió
Chiều tơ liễu ru mưa

Hoa thướt tha nấm mồ
Nở bùn đen đất mới.

28/06/2020