/
.
Gọi xuân tràn qua cửa
phủ giọt nắng la đà
buồn vui xưa khép lại
bỗng thấy mình trổ hoa
ngày khoác ta thêm tuổi
chải vội tóc còn xanh
đem giấc mơ tắm gội
sau năm tháng để dành
sớm nay cánh én mỏng
chao nghiêng giữa vạt mùa
ta thấy ta bay lượn
chạm rơi những cơn mưa
xuân hồn nhiên như thể
ta mới vừa dậy thì
với tay thềm năm mới
mở vội giấc thiên di
.