NỢ
Đời người
cũng tựa áng mây
Trôi qua thân phận
nhận đầy buồn đau.
Ngàn năm,
mây nợ non cao
Trăm năm,
ta nợ niềm đau
vay người.
Phong Roi Nguyen
CHO CON XIN
Cho con xin lòng mình đủ rộng
Để bao dung những oan trái, lỗi lầm
Cho con xin trái tim đủ lớn
Để yêu mình và yêu cả tha nhân …!
Mùa Các Đẳng
Phong Roi Nguyen