Thương anh

Biển đảo tuyến đầu

Phong ba bão tố dãi dầu nắng sương

Hành trình vào cõi nhớ thương

Tài trai bốn hướng tám phương mới là

Xưa Trường Sơn

Nay đảo xa

Ba lô cây súng mãi là hành trang

Vẫn quân lớp lớp hàng hàng

Vẫn nâu màu đất nguỵ trang bãi bờ

Sóng cuồng bão nộ là thơ

Vẫn cao phơi phới màu cờ thiêng liêng

Có anh đảo hoá đất liền

Ngát xanh màu cải

Hồn nhiên màu cà

Nhọc nhằn đá cũng đơm hoa

Tàn đông xuân chín phong ba vươn chồi

Thương anh giữ biển canh trời

Ấm che không vẹn cuộc đời gió sương

Nặng tình anh với quê hương

Nặng ơn biển đảo máu xương giữ gìn

 

L.T.M.C