Chợ Huồi Tụ họp trên Cổng Trời

Thủ phủ người H’Mông nằm trên đó

Cận ngày tết đồng bào xuống chợ

Thổ cẩm ngày xuân đập vào mắt bao người.

Chị Lầu Y Khư vừa nói vừa cười:

Chợ Huồi Tụ năm nay đẹp quá !

Rằm tháng chạp* lên Kỳ Sơn xem nhiều cái lạ

“Lên đây mà không vào Huồi Tụ là chưa tới Kỳ Sơn”!

Không ai bảo ai

Trai gái tự tìm đến chợ phiên

Để tỏ tình ném quả còn xanh đỏ

Ném với nhau nhiều lần là ưng nhau rồi đó

Thế là ta nên vợ, nên chồng.

Nét đẹp nơi cổng trời của dân tộc H’Mông

Nhờ đi chợ Tình, lấy được người chồng tử tế

Mùa Y Zếch thiếu nữ còn rất trẻ

Kể tôi nghe phiên chợ vùng cao./.


Kỳ Sơn, áp tết 2020,

Vinh tháng 9/2021

* Ở huyện Kỳ Sơn Nghệ An cuối năm có 2 phiên chợ Tình vào ngày 15 và 30 tháng chạp âm lịch