Phố chật chội, nắng gác trên vòm lá

Ngọn gió mùa lạnh cuối hẻm đơn côi

Bóng chiều nghiêng trước ngõ nhà tôi

Tiếng chim cũng nghiêng chiều buốt giá.

Một cảm xúc vừa quen, vừa lạ

Tiếng xuân xưa, nay lại trở về

Hoa cỏ may nở tím triền đê

Chuồn chuồn ớt bờ chuôm ngậm cỏ.

Xuân xanh biếc chồi non lấp ló

Câu dân ca trẻ mãi không già

Sáng mai nay giải nắng hiền hòa

Nhuộm phố cổ – trở thành phố Đỏ.

Đón xuân, 2020