PHỐ NHỎ, VẦNG TRĂNG VÀ EM

Phố nhỏ, vầng trăng và em

Cơn mơ chạng vạng đến nhem nhuốc đời

Dường trong đôi mắt biết cười

Mùa xuân miên viễn suýt mời mọc ta…

Phố nhỏ, vầng trăng và em

Cơn mơ khánh kiệt bên thềm hoàng hôn

Ngậm ngùi nhật nguyệt càn khôn

Trời trăng cách trở mảnh hồn đối phương…

Phố nhỏ, vầng trăng và em

Cơn mơ đạm bạc khát thèm mà chi

Môi người, rằm chín, cuồng si

Khoe duyên dạ ngọc chắc gì riêng tư…

Phố nhỏ, vầng trăng và em

Cơn mơ khổ hạnh từ đêm gặp người

Mùa xuân thoáng cuối dốc đời

Liệu che có khắp khoảnh trời đông nhau…

Phố nhỏ, vầng trăng và em

Cơn mơ xộc xệch cũ mèm thơ ta

Trùng trình tóc chảy kiêu sa

Xuôi vai nguyệt tận chở ba đào về…

Phố nhỏ, vầng trăng và em

Cơn mơ sắc nổi hương chìm cõi riêng

Cơn mơ đâu phải mất tiền

Cơn mơ dẫu biết hão huyền vẫn mơ…

Phố nhỏ, vầng trăng và em

Cơn mơ linh cảm cũng đem ra buồn

Khi trăng chưa bỏ đầu nguồn

Khi em phố nhỏ vẫn tuồng tích xưa…

HÙNG NGUYỄN