– với Nguyễn Minh Phượng –

.
“Đợi ngâu” chả thấy “ngâu về”
“Bùa yêu” “cháy” dạt cả “chiều” mưa bay
Thẫn thờ nâng chén “rượu say”
Thắt “tim đau” nỗi “chia tay” “dại” “khờ”.
.
“Ừ thì” “biết” tại ngù ngờ
“Dại yêu” nên mới “hoang mơ” “đường dài”…

.
———–
“…”: tên bài thơ của Đặng Xuân Xuyến

Hà Nội, chiều 09.10.2017
ĐẶNG XUÂN XUYẾN

/