Mình ơi, Đà Nẵng đất dư
Mình phôn ra đó tỏ từ nguồn cơn
Nói rằng mình có thằng con
Sắp làm tể tướng mai sau ta nhờ
Chú mầy cắt đất chia lô
Nơi nào giá cả to to được rồi
Mai này anh có lên ngôi
Quyền hành sinh sát tớ tôi cùng nhờ
Mình ơi, Phú Quốc nên thơ
Biển trời xanh ngát gái tơ dập dìu
Mình phôn chú ấy đôi điều
Nhà hàng rì sọt cất nhiều cho em
Nghỉ hè nghỉ dưỡng em xem
Đầm Tây nó tắm cho em đếm tiền
Mình ơi, Sài Gòn đất tiên
Mình phôn chú ấy mặt tiền giá cao
Mình ơi, Hà nội đất xưa
Thăng Long Hoàn Kiếm ước mơ một đời
Mình phôn chú ấy thử coi
Để dành dưỡng lão về chơi tuổi trời
Điện Biên đất núi đất đồi
Mình phôn chú ấy đổi dời mai sau
Hải Phòng đất khá khá cao
Mình phôn chú ấy để tao mấy phần
Em đi thẩm mỹ làm tiên
Mình nghe cho nhớ mình phôn cho tròn.
….
Bà này lắm tật lắm mồm
Quan làm nô bộc cả từ nghìn xưa
Mát sa mỹ viện vừa vừa
Cho tôi hạ cánh an toàn điền viên.

Phan Thanh Tâm