quan đi kinh lý công trình

xa lộ láng cóong tám lằn xe hơi

gập ghềnh quan xuống xe coi

lộ này rút ruột mất toi tỷ nghìn

quan bực, biên bản lập liền

xử ngay thầu chủ bồi thường mau lên

dạ dạ, xin quan ký tên

đô la em lót dưới nền bản ghi

quan cười mắt hí hí hi

ừ, để quan xem lại chi li tận tường

tội này hình sự đó nghen

mười năm gỡ lịch bội phần chắc ăn

dạ dạ, em có mấy em

châu phi quốc đảo cùng quan hưởng nhàn

quan nghèo nào có tuổi tên

nhà to chưa có vàng tiền cũng không

thầu em trợ giúp không công

ngân hàng em nộp cho quan tỷ nghìn

tội này hối lộ đó nghen

quan mà truy tố cái cồng vào tay

dạ dạ, quan tính thẳng ngay

từ khi quan nhậm chức này mấy hôm

xin quan xét lại dùm em

cháo cơm cùng sống, những lần thầu thành công

ừ, để quan xem lại. không thì….