Tờ lịch ngày cũ miếu gò lăng.
Nắng sớm sùng cong tuổi lập lòe.
Mắt lá nỉ non khua trăng vỡ.
Cúc lửa hiên nhà đom đóm mưa.

Đuông dừa trăng tuổi nào?
Bay chênh chao mắt cỏ
Tay mỏi gối lưng đồi con gái
Sáu tám ba dây
Buộc eo thon kiến nhỏ rạ rơm gầy
Tò vò kết tổ uyên ương
Mắt bi ve bắn nát trời lá rụng
Chiều chanh gầy dồng dộc chia phôi
Đắp máu bùn vách nghèo thưở trước.
Sắn cơm chan nước mắt.
Đói lòng ngọt đất sét cỏ tranh.

Tìm sim gai đồi nhọn nhân gian
Chín đỏ tuổi bê tuổi nghé
À ơi sầu.
Nằm lưng trâu gió thổi.
Băng đồng chi đợi tuổi nước lên
Chân đất sét ráng đỏ chiều lồng mức.
Bay cong thơ mùa gặt sáo diều đâu?