Chắc giờ này người buồn lắm phải không?
Khi vầng trăng mang tình yêu rao bán
Vội trao đi với điều kiện cay đắng
Đạt mục đích rồi, lặng rút cạn đau

Chắc giờ này người mất ngủ đêm thâu
Tim dằn vặt nhấc lên rồi đặt xuống
Chống chếnh lòng nghe đầu môi thấm mặn
Nghiêng bên này thì ướt lạnh bên kia

Chắc thạch sùng giờ tắc lưỡi đêm khuya
Gối vòng tay cho ai kia tròn giấc
Vầng trăng đau, hanh hao chờ gió bấc
Thổi chao mùa trăng khuyết dầu hao

Chắc giờ này mọi sự đợi trời cao
Ngủ đi anh tình yêu là ảo mộng
Trời rộng sâu, trăng đi về, ngóng đợi
Có khi nào trăng rao bán tình yêu?

(Đêm trăng tháng 4/2020)