Hãy là của riêng tôi
Đừng của một ai khác
Và đừng như hạt cát
Bám gót chân qua đường

Đừng ra dáng kim cương
Bao nhiêu người ao ước
Mong muốn và có được
Sợ mất trong nay mai

Và đừng làm cỏ may
Bám lấy ai qua ngõ
Và hãy làm cơn gió
Ru một người ngủ say