Trong vòng tay của em, một thế giới của ân sủng,
Tôi biết rằng tôi đã tìm thấy vị trí của tôi.
Nụ cười tuyệt vời của em, âm thanh giọng nói của em,
Nó được hoàn toàn rõ ràng, tôi không có sự lựa chọn.

Bàn tay dịu dàng của em đã tìm đến tôi,
Một cái gì đó tôi nghĩ rằng tôi sẽ không bao giờ tìm thấy.
Khi tôi nhìn vào đôi mắt của em,
Một trái tim được bảo vệ, mất ngụy trang của nó.

Một cảm giác lạ đến với tôi,
bước của tôi là ánh sáng, trái tim tôi được tự do.
Điều duy nhất mà có thể là sự thật,
Là tôi đã rơi vào tình yêu với em.

Ngày 18/5/2016
/