/

 

Đa tình con mắt Phú Yên (thơ Tản Đà)
.
Qua Tuy Hòa có gì để nhớ ?
– Em đa tình con mắt Phú Yên !
Mát dải rừng dương xanh chắn gió
Giữ trời yên, biển lặng trong lành…
Làng phố đang yên bỗng bùng bão tố :
-Phá rừng dương xây dựng sân golf ?
Chao ôi, đất nước thời cơ chế
Tiền bạc còn hơn sự yên bình !
Phú Yên đấy – rừng dương đang kêu cứu
Bảo vệ ngay rừng phòng hộ muôn đời
Để Tuy Hòa mãi xanh màu thương nhớ:
Em đa tình con mắt Phú Yên.
          Hà Nội 26/4/2017