Nụ cười rỗng tuếch buồn tênh

Tình yêu khi ấy là mênh mông buồn

Luồn tay dưới tóc vấn vương

Em mang một nỗi sầu đương khi nào

Bờ tim yếu đuối hư hao

Lối yêu đóng cửa ra vào từ lâu

Đường đời muôn kiếp thương đau

Tự dưng nhớ thuở còn nhau

Xa vời

Trái tim rách nát tả tơi

Người thương đã cạn đã vơi tình nồng

Đang tâm đưa cánh thiệp hồng

Mình thành quá khứ viễn vông nhất thời

Thuyền kia đậu khắp muôn nơi

Vốn không chứa nổi một lời thủy chung.