Thuở hồng hoang cha về với mẹ
Sính lễ cầu hôn
Bông lúa ngoài đồng

Ủ mầm hạt lúa ven sông
Thương cánh cò tìm nhau đồng sâu đồng cạn

Hạt thóc lăn tròn ba chìm bảy nổi
Mòn vẹt lưỡi cày
Tay trắng, trắng tay

Đêm đồng vọng
Ngày vật vờ sự sống
Đôi tay gầy chạm vào đất mà đau

Tổ tiên ơi hồn thiêng sông núi
Ước vọng ngàn đời hạt lúa nuôi dân

Đất đã cho tôi trái tim của đất
Mấý cuộc trường chinh máu chảy thành dòng

Vịn vào đất
cháu con khôn lớn
Hạt lúa củ khoai sữa mẹ thành người

Cái thuở một thời cày sâu cuốc bẩm
Hương đất hương đồng mốm sữa nuôi con

Đời cha mẹ
cơ hàn khắc khổ
Giận, ngọn gió lào cháy lá khô da

Ruộng lúa nương ngô, bạc đầu than thở
Bươn chải đôi bề
Nước mắt ngược xuôi

Đời mẹ khổ tốp teo manh ruộng nhỏ
Hạt gạo cỗi còm xanh tái vành môi

Thương con nhện, bồng con chạy mùa nước nổi
Hạt lúa ngoài đồng, nọ đủ nuôi thân

Mưa nắng miền trung
Bên thềm lá mục
Cây lúa gầy còm dưới nắng ban trưa

Tép mạ mùa đông run rẩy gió lùa
Hạt gạo quê nghèo chia năm sẻ bảy
Rách lành chung một dòng sông…

Vành nón sau lưng bao đời cõng nắng
Hương lúa bây giờ vẽ lại ước mơ

Hiện hữu và hư vô
Tương lai và quá khứ
Hôm nay và mai sau
Manh ruộng quê nghèo

LÊ VĂN HẢO