Gặp nhau trên thành phố cảng
Rì rào sóng vỗ triều lên
Thu còn thắm hoa phượng đỏ
Đồ Sơn cứ mãi làm duyên

Những mái đầu xanh đầu bạc
Chạm vào kí ức Trường Sơn
Chiến tranh ai còn ai mất
Tình duyên năm tháng đi tìm

Đồng đội quây quần bên nhau
Chén nồng ấm tình bè bạn
Đồ Sơn chiều thu tản mạn
Nụ cười thắm lại Trường Sơn

Trại viết Đồ Sơn, ngày 4/10/2019
Nguyễn Đại Duẫn – Quảng Bình