TÀN THU

Tàn thu nắng muộn chênh chao
Ngày hương phấn vội qua mau tiếc gì
Khói sương khuất dấu người đi
Tiếng chim chầm chậm điều chi tỏ bày…?!
*
Bần thần níu giọt thu phai
Phất phơ vạt áo heo may ngậm ngùi
Đường thu nghe lá chín mùi
Gió đâu khâm liệm chôn vùi mộ đông…

GIÓ ĐÔNG VỀ…

Sót vài ba chiếc lá
Chẳng ấm nổi cành khô
Rùng mình cơn gió quạt
Mộ đông chôn lá vàng
*
Củi tàn chờ lửa tắt
Hoe đỏ mắt than tro
Chút tàn dư ấm lạnh
Trà nguội. Trống chỗ ngồi…
*
Run run lời cỏ dại
Hoa sương trắng triền đê
Rét luồn qua liếp cửa
Ngoài sân gió đông về…

TỊNH BÌNH