thế gian ngó lại mà coi

cũng vì Tam Tạng thương người quá tai

Tề Thiên thước bảng bẻ hai

yêu tinh tan xác Tạng rơi lệ trào

kim cô Tạng niệm nhức đầu

Tề Thiên kinh hãi phép mầu cứu yêu

biết loài chồn cáo tinh yêu

nghìn năm tu luyện ngõ hầu hại nhân

nay thì dịch tể lan tràn

có loài dơi cáo hóa thân “coronà”

thần thông quảng đại bôn ba

Tây, Tàu, Mỹ, Ý…kêu la kinh hoàng

trời cao ngó xuống mà thương

lệnh tiên hạ giới kiếm đường cứu nhân

đã là Thái Thượng Lão Quân

tiên đơn lão luyện nghìn năm còn thừa

nhưng mà lão sợ lão thưa

tuổi cao sức yếu lão “tử” thì sao

đệ trình thượng đế lão cầu

Na Tra, Lý Tịnh tháp mầu bắt yêu

Tề Thiên nghe giận hét kêu

tay chân bứt rứt móc khều lỗ tai

khè khè khẹt khẹt hăng say

tay vung thước bảng hóa bay kinh hoàng

Tề Thiên ngẫm ngại băn khoăn

nhãn thần ta thấy dặm ngàn thế gian

nhưng mà vi rút lây lan

tí teo tí tẹo mắt thần lão thua

thôi thì cảnh giác corona…

khẩu trang mắt kính lão đeo cho tròn

mang theo thuốc tẩy phòng thân

rửa tay ăn quả chớ đừng giỡn chơi

nhưng mà lão sợ  “nàng dơi”….

nghìn năm tu luyện sinh sôi đất trời

cầu thêm Ngọc Đế mấy lời:

thế gian dãn cách người người mỗi nơi…

tàu xe đi lại ít thôi

cho loài vi rút chia đôi bầy đàn

corona sẽ hết đường lan

cho ta hạ giới diệt bầy corona !

lão quên, phụ chú thêm là:

lắp mau máy thở sớm mà cứu nhân

chế mau bộ thử dương – âm…

đại trà phố thị tận miền làng quê

chung tay nhân loại đồng thề:

“quyết tâm tiêu diệt dịch tể corona !”

(ngày 01.04.20)

Phan Thanh Tâm – Cà Mau