Xuân reo tí tách mầm chồi
Vẫy chào nắng lửa xa rồi gió đông
Thỏa thuê vạt cải uốn ngồng
Tiếng gà cục tác vàng bông bí bầu

***

Cấy cày dầu dãi đồng sâu
Gió xuân phe phẩy ngọt câu ân tình
Đi đâu cũng nhớ quê mình
Cành tre lấp lóa bình minh nắng vàng

***

Lưng trời én liệng thênh thang
Đường quê rộn rã xuân càng thêm vui
Thúng quang tất bật ngược xuôi
Lao xao chợ tết mặt tươi hoa cười

***

Còn xuân còn tết ai ơi !
Bếp quê đỏ lửa rạng ngời tình xuân…