Ta nhả thơ

Cho đồng xanh mơn mởn

Ta gieo chữ

Cho vườn hồng đươm bông.

Một thoáng vu vơ

Gió lùa qua khung cửa

Hồn ta mơ tưởng

Dáng nàng tiên nga.

Bài “Dạ cổ hoài lang”

Đậm hồn quê dìu dặt

Tạc vào mây nước

Ru người thơ lâng lâng.

Đắm mình ngắm sao

Dế hòa âm điệu nhạc

Ta thả thơ xào xạc

Bềnh bồng bay cao.