.

Tháng ba bên gành Rái

Ngang dốc, ngập tràn nắng mới

Tháng ba non trong, lắng đợi mùa lên

Lẳng lơ sóng, tréo quanh gềnh

Triều dâng, nước nghịch, hớ hênh bóng chiều

Lê Thanh Hùng

Nắng chiều

Bóng nắng đưa chiều, lấp lửng

Dấu tròn căng, như chứa đựng điều gì

Mà sao xét nét chi li

Vết mờ năm tháng, kiêu kỳ nét xưa …

Lê Thanh Hùng