/

Thầy về dáng vẫn như xưa

Tám mươi hơn ngỡ như vừa bảy mươi

Thầy cười nét vẫn còn tươi

Vẫn bao dung vẫn một đời bao dung

Thầy từ đất nước xa xôi

Nhớ quê trăm nỗi bồi hồi nhớ quê

Nhớ trường nhớ đám trò xưa

Mấy mươi năm biết có vừa lòng không?

Thầy về ra Huế thăm cô

Thăm bầu bạn cũ đi mô hết rồi?

Xót xa lòng bỗng bồi hồi

Nhớ trường nhớ lớp buồn vui ngập lòng

Thầy về thầy Toản đã xa

Chỉ còn lại đó cánh hoa thắm màu

Thắp lên một nén hương lòng

Mà nghe khoé mắt từ sông thổi về

Nhìn sân trường cũ vắng hoe

Đứa đi biệt xứ đứa nghề Thiện, lương

May còn sót chút yêu thương

May còn lại đó đôi trò TUYẾT,CÔNG

Sáng đưa thầy viếng con đường

Ngày xưa thầy đã vấn vương một thời

Nhà xưa đổi chủ thay ngôi

Nhà xưa còn đó mình người lạ đây!

Một thời! Dạ cứ mang mang

Bao buồn vui cứ lan man cỏi lòng

Thầy vào lại đất Nha Trang

Đi thăm lại những phố phường ngày xưa

Một thời rể má dây mơ

Một thời chốn cũ bên bờ rẽ phân

Ghé ra Đà Nẵng một lần

Biết mai đây có được gần nữa không?

Đời thầy cũng lắm gian truân

Rày đây mai đó để lòng sẻ chia

Tám mươi mấy tuổi vẫn về

Thăm trường thăm lớp hương hoa một thời….

Con đây trò cũ của người

Chúc thầy con chúc đời đời với quê…

PHAN MINH CHÂU

Nha Trang

( Viết cho thầy Nguyễn Đức Giang nhân chuyến về Việt Nam ra Tuy Hoà thăm lại trường xưa bạn cùng thời và đám học trò cũ )