(với G)

Mình chia tay lâu rồi

Sao còn tìm nhau trong mơ

Níu dài cuộc tình đã vỡ

Giờ mình không cùng hướng

Giờ mình cũng lạc giường

Thì thôi

Giường ai nấy lo ủ ấm

Đừng nữa đêm tìm trong mơ

Mỏi mòn ngày nỗi nhớ

Giận hờn mãi chi

Nào ai biết khôn biết dại

Thôi

Em cứ nằm giường lạ

Cứ ủ ấm người ta

Đêm nay… Và đêm nay nữa

Buồn nào rồi cũng sẽ qua.

*.

Hà Nội, 04 tháng 02.2020

ĐẶNG XUÂN XUYẾN