THU CA

Có mùa thu đến dỗ dành

Mà sao tiếng lá trên cành vội đau

Thôi thì gọi gió đi mau

Cho mưa thấm đất mùa sau xanh chồi

Tinh khôi vạt nắng bên trời

Vàng khoe sắc lụa thơm đời cúc hoa

Em về rộn khúc thu ca

Điệu tăng gô lướt theo tà áo bay

Cho anh thắp lửa tình đầy

Vòng ôm khép chặt bờ vai cháy nồng

Bồng bềnh ta với thinh không

Trái tim đỗ nhạc bên dòng thu ca

Mai sau làm giọt sương tà

Nắm tay bay giữa trời hoa ngút ngàn

Có mùa thu đến lang thang

Chợt nghe tiếng lá khẽ khàng nhẹ reo.

HUỲNH DUY HIẾU