Tháng Tám về Thu trải những yêu thương
Những dư hương dịu dàng như suối hát
Những mênh mông của đôi dòng nước bạc
Nhẹ nhàng trôi và khao khát cánh lục bình
Tháng Tám về Thu trải những lặng thinh
Em vững bước tìm chân tình tĩnh lặng
Anh có nghe tiếng lòng em ủ sẵn
Nhẹ nhàng thôi và khao khát đến rối bời
Tháng Tám về Thu thôi bớt đơn côi
Giấc mơ anh xin đừng trôi về miền dĩ vãng
Nói vậy thôi chứ em vẫn mơ đoá quỳnh hương trong sáng
Tựa ánh măt trời vừa rạng lúc bình minh
Tháng Tám về Thu thôi bớt chùng chình
Như thiếu nữ mơ mình hoá thành cánh én
Khúc du dương của đôi tình nhân vừa hẹn
Nhẹ nhàng thôi và khao khát đến muôn đời.
                                                                                 Ngọc Nhiên