Cánh đồng chỉ toàn gió

Vết chân trâu rơi đầy

Có một con cò trắng

Co chân đến hao gầy

Suốt ngày tìm đỏ mắt

Cò lặn lội dưới mưa

Không gặp con săn sắt

Chẳng thấy con cá rô

Đàn con đang ngóng mẹ

Cơn đói từ chiều qua

Thèm tôm tép mẹ mớm

Mong hơi ấm từ cha

Tôm cá đi đâu hết

Vết chân trâu cũng buồn

Nước nặng mùi hăng hắc

Ngọn cỏ chẳng còn thơm

Cánh đồng chiều vắng vẻ

Tiếng ếch cũng không vang

Chỉ nghe trong tiếng gió

Một mình cò thở than

Thương cánh cò chấp chới

Lẻ loi đến vô cùng

Những ngày này năm cũ

Cò về rợp cánh đồng…

HỒ NGỌC THẢO

.