Em hát chi lời ca ngọt lịm
Sóng trường giang câu vọng cổ mênh mang
Mùa cây trái vườn trưa đong đưa quả
Áo bà ba mộc mạc những ghe xuồng

***

Bến sông xưa vẫn hồn nhiên năm tháng
Mái chèo khua đêm trắng Cửu Long giang
Ai thả khói cuối chân trời phiêu lãng
Chợt thèm sao canh rau đắng sau vườn

***

Hun hút mắt những rừng tràm rừng đước
Biển mặn mòi hạt muối nghĩa trăm năm
Trăng thao thức tiếng đờn câu Dạ Cổ
Ngóng chờ ai biền biệt chẳng về thăm…

***

Lúa oằn bông cúi đầu nghe đất thở
Miền tây ơi thương nhớ đã cặm sào
Đêm lắng lòng nghe câu ca tài tử
Ngậm ngùi tình ” ghe chiếu Cà Mau “…

TỊNH BÌNH  (Tây Ninh)