Sông Thương bên lở bên bồi
Ngậm ngùi tiếng gió xa xôi thở dài
Rối bời chiều tím cỏ may
Hoàng hôn lặng khói sao cay mắt người

*

Dỗ lòng trong héo ngoài tươi
Biết đâu tìm lại nụ cười ngày xa
Lỡ làng trả bướm về hoa
Tìm ai gió mãi không nhà lang thang

*

Tương tư gởi phím tơ đàn
Chiều nay mây trắng về ngang lưng trời
Xa cành nỗi lá vừa rơi
Nhắn gì cơn gió đôi lời hư vô…

*

Người dưng… hò hẹn chi mô
Dây cương khớp bạc ngựa ô có buồn…?