/

Thuyền giấy

Em trở về
Sống lại
Một chiều mưa
Chờ quang tạnh
Thả trôi
Con thuyền giấy
Con mương cũ
Sao còn nguyên như vậy?
Thuyền giấy
Bây giờ
Cũng mắc cạn
Khúc cua xưa
.

Lặng lẽ chiều Phan Thiết

Cơn tố bấc
Xô nghiêng
Chiều Phan Thiết
Sóng vô tình
Lặng lẽ
Cuốn bờ em
Nước mắt rơi
Chập chờn
Đêm giã biệt
Ba mươi năm
Còn thấm đẩm
Quanh rèm …
.
          Lê Thanh Hùng