Lời của sóng, mơn bờ kháo chuyện

Cứ thì thầm về nơi xa xôi

Dập dềnh vun vỡ bao điều tiếng

Trong suốt, phận đời mãi nổi trôi

*

Lung linh nắng xuân tan, loang, vỡ

Trên triền cao, bãi vắng cuối dồi

Màu nắng cũ, day lòng chợt nhớ

Biết ai còn cất giữ giùm tôi

*

Lời của sóng, gọi hờ cuống gió

Bay phiêu diêu hoa cỏ long chong

Trên biển biếc, con thuyền bé nhỏ

Nghe sóng ru, dường cũng xiêu lòng

*

Thả neo đậu, lưng chừng triền sóng

Dập dờn khua xao động hoàng hôn

Sợi dây neo căng, chùng đánh võng

Giăng ngang chiều một đóa yêu ngôn

*

Ơi con sóng cố tình vun đổ

Cứ trẻ trung mãi đến bạc đầu

Trời tím thẫm xuân thì chín rộ

Ngoảnh bến bờ, sóng vỡ chạm sâu …

         

Lê Thanh Hùng