Chiều vương vạt nắng hiên nhà

Tiú ta tiú tít đàn gà gọi nhau

Hoa cải vàng trổ vườn sau

Sẻ nâu riú rít, hàng cau trổ buồng

Khói lam lởn vởn hoàng hôn

Đàn trâu thong thả, đường thôn đi về

Hàng lau phất phới triền đê

Dăm, ba em bé hả hê…nô đùa

Lúa vàng hương thoảng gió lùa

Vài con cò trắng mỏ khua tìm mồi

Quê hương tháng Chạp đến rồi

Nghiêng chao cánh én từng đôi lượn lờ

Tin xuân nô nức mong chờ

Chiều quê vọng tiếng ước mơ…lòng người

Ấm no, vui thoả nụ cười

Mai vàng hé nở xuân ngời yêu thương.

Nhật Quang