/

.

Tôi tìm tôi của hôm qua
Giật mình chợt tỉnh đã xa mất rồi
Mất rồi đã mất rồi thôi
Ngẫn ngơ chi để bồi hồi trong nhau

Một đời mất một đời đau
Một đời say tỉnh nao nao một đời
Một đời tôi một chơi vơi
Người mang bùa thả giếng khơi đắm chìm

Đắm chìm tôi mãi đi tìm
Tìm gì trong cõi lặng im thế này…?
Một đời tỉnh một đời say
Một tôi chiếc lá rơi đầy đêm sâu…

(30 . 9 . 2017)   

                                                         KIM THÚY