(Happy birthday to Hoa Le! 5/5)

Như trăng rằm mùa hạ
Tháng 5 lí lắc cười
Gió đu đưa mắt lá
Chợt ngỡ ngàng tóc lơi

Một khoảng trời trong biếc
Nhón gót tuổi 15
Chúm chím thời con gái
Một làn hương xa xăm

Ai cũng thời như thế
Ngỡ ngàng ánh mắt nai
Con – trăng rằm của mẹ
Tròn trịa nhé tương lai!

( Ngô Thanh  Dung, 5/5/2020)