Ngày về quê cũ xa xăm
Bên song thổn thức trăng rằm Vu Lan
Một chiều con sáo sang ngang
Trông vời quê mẹ cũ càng tháng năm
*
Sông dài cá lội mù tăm
Hiên quê mưa nhỏ lặng thầm lệ ngâu
Chong đèn thao thức đêm thâu
Dầu vơi bấc cạn càng sầu càng thương
*
Còn đâu ngày cũ chân phương
Vườn sau hoa bưởi đưa hương khẽ khàng
Trăng tàn khúc dế râm ran
Đầu nôi cánh võng dịu dàng ca dao
*
Mẹ về khói bếp xôn xao
Cơm quê ấm dạ ngọt vào lòng con
Bể dâu bao cuộc vuông tròn
Gian lao đời mẹ đa đoan gánh gồng
*
Nợ đời mẹ trả chưa xong
Thâm ơn con mãi tạc lòng không quên…

TỊNH BÌNH
(Tây Ninh)