TRĂNG THỨC

Vầng trăng em nhặt ngày còn trẻ
Tặng anh cất mãi đến bây giờ
Hôm nay vắng em vầng trăng thức
Vằng vặc lòng anh đến thẫn thờ.

THƯƠNG – TRÁCH

Trách ta, xin chớ trách người
Nếu không duyên nợ, khóc cười được chi?
Yêu thương, xin hãy cho đi
Đời người – chiếc bóng thiên di địa cầu!

08 / 4 / 2018
(Nguyễn Thanh Phong – Bình Thuận)