TRẦU CAU

Cau xanh hờn nỗi trầu vàng
Phận duyên bỏ ngỏ giữa đàng đợi ai
Rau răm ngậm đắng nuốt cay
Bước cao bước thấp thôn Đoài thôn Đông…

**

Mong mưa khô khốc nắng đồng
Chân chim nứt toác đêm trông ngày chờ
Rạ rơm mỏi mắt ơ thờ
Trầu xanh ngúng nguẩy ỡm ờ cau khô

**

Thất mùa vênh mặt sắn ngô
No khoai cắp rổ đi vay chiêm mùa
Cấy cày dầu dãi đồng chua
Trách chi con tạo bốn mùa vần xoay

**

Thương thì cau sáu bổ hai
Thắm duyên cũng bởi trầu cay vôi hồng
Đôi ta chung sức chung lòng
Nong nia sàng sảy vàng bông lúa về…

DA DIẾT TÌNH QUÊ

Bông bí vàng, vài quả mướp xanh
Mẹ tất tả gánh mùa thu kịp phiên chợ sớm
Con chèo bẻo đầu làng kịp thức
Nói gì với mẹ buổi hừng đông ?

***

Chiều dắt gió qua cầu bịn rịn
Phía hoàng hôn đàn trâu thủng thẳng về
Thèm tiếng quê ở nơi nào xa ngái
Tiếng túc túc đàn gà
Mẹ vãi lúa đầy sân…

***

Giọt phù sa quyện mùi mưa nắng
Bám chặt đất quê áo lấm nâu bùn
Thương nghèn nghẹn giọt mồ hôi lam lũ
Cha chẳng quản nhọc nhằn sớm hôm cày xới
Gieo mùa mơ ước con tươi xanh…